2010, സെപ്റ്റംബർ 29, ബുധനാഴ്‌ച

സെന്‍സറിങ്ങ് വേണ്ടത് ആര്‍ക്കാണ്

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..............

എഴുത്തുകാരി പി. വത്സല കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് പുസ്തകങ്ങള്‍ക്കും സെന്‍സറിങ്ങ് വേണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതിനുള്ള ഒരു പ്രതികരണം.

സ്നേഹത്തോടെ
അഷ്ടമൂര്‍ത്തി

SensoringVendathuArkkanu

2010, സെപ്റ്റംബർ 26, ഞായറാഴ്‌ച

നഗരത്തിലെ മനുഷ്യര്‍ - എന്‍ രാജന്‍

ഭാഷാപോഷിണിയില്‍ വന്ന  “അഷ്ടമൂര്‍ത്തിയുടെ കഥകളെ “ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകപഠനം

കടപ്പാട് : സംശയാലു
NagarathileManushyar